Projekti

FLPP projekts “Kordiriģentu vokālās slodzes noteikšana balss ergonomikas kontekstā”, Nr. lzp-2020/2-0250

Darbības laiks: 01.12.2020-31.12.2012
Projekta finasējums: 100 389 eiro
Projekta vadītāja: asoc.prof. Baiba Trinīte

Jaunumi 2021. marts

Projekta apraksts

_____________________________________________________________

ERAF pasākums “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”

Projekts “Skaņu pastiprinošo sistēmu ilgtermiņa ietekme uz skolotāju balss slodzes samazināšanu un verbālo instrukciju izpratnes uzlabošanu skolēniem” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/001.

Darbības laiks: 01.10.2017-30.09.2020
Projekta partneri: CERTES SIA
Projekta finasējums: 133 806 eiro
Projekta vadītāja: asoc.prof. Baiba Trinīte

Projekta apraksts

Projekta rezultāti. Zinātības apraksts par skaņu pastiprinošo sistēmu ietekmes izvērtējumu uz verbālo instrukciju izpratni skolēniem

Projekta rezultāti. Zinātības apraksts par skaņu pastiprinošo sistēmu ietekmes izvērtējumu uz skolotāju balss slodzi

Projekta starptautiskais novērtējums