Praktiskie resursi

Balss traucējumi

Balss traucējumu indekss (STANDARTIZĒTS)

Balss traucējumu indekss (krievu val.)

Dziedāšanas balss traucējumu indekss

Dziedāšanas balss traucējumu indekss (īsā forma)

Vokālo simptomu skala

Balss riska faktoru izpētes anketa skolotājiem (STANDARTIZĒTA)

Videolaringostroboskopijas novērtējuma protokols  

Balss ergonomikas novērtējums darba vietā. Rokasgrāmata un novērtēšanas veidlapas
______________________________________________________________

Disfāgija

EAT-10 latviešu valodas versija. Instruments ir adaptēts latviešu valodā 2021. gadā. EAT-10_LAT ir aprobēts 30 pacientiem ar cerebrālām neiroloģiskām saslimšanām un 49 veseliem respondentiem vecumā virs 65 gadiem.

Ieteikumi maltītes sagatavošanai pacientiem ar rīšanas traucējumiem. Pacientiem ar ēšanas un rīšanas traucējumiem ir jāievēro Starptautiskās Disfāgijas diētas standartizācijas iniciatīvas (International Dysphagia Diet Standartisation Iniative, IDDSI, 2017) ieteikumi, lai nodrošinātu pilnvērtīgas un maksimāli efektīvas ēdienreizes. Šajā materiālā sniegti praktiski padomi, kā sagatavot pacientam nepieciešamās konsistences ēdienu.

Ēdināšanas rekomendācijas rīšanas traucējumu gadījumos
______________________________________________________________

Laringektomija

Par laringektomiju no ārsta, vienlaicīgi arī pacienta skatu punkta. Icaks Bruks (Itzhak Brook) The Laryngectomee Guide (angļu un krievu valodās)

VIDEO

______________________________________________________________

Afāzija

Valodas agrīnā novērtējuma tests, VANT (Esame del Linguaggio al letto del malato, ELLM ). Tests izstrādāts Milānas Bikokas Universitātē (Itālija), latviešu valodā adaptēts Liepājas Universitātes Runas un balss izpētes laboratorijā. Izdevējs – Latvijas Logopēdu asociācija, 2019. Tests sastāv no rokasgrāmatas, stimulu attēliem un priekšmetiem un protokola formas. STANDARTIZĒTS.
VANT apraksts un standartizācijas procedūra.

Bilingvālas afāzijas tests (Bilingual Aphasia Test, BAT). Tests izstrādāts Makgila Universitātes Lingvistikas fakultātē, autors Michel Paradis. Testu latviskojis Kārlis Freibergs. Praktiska informācija par testa lietojumu pieejama https://www.mcgill.ca/linguistics/research/bat#english

______________________________________________________________

Runas motorikas un artikulācijas novērtējums

Ziemeļvalstu orofaciālais tests – skrīnings, NOT-S: protokols, attēli un vadlīnijas. Informācija par testa izstrādi un zinātniskās publikācijas par testa lietojumu bērniem un pieaugušajiem
http://www.mun-h-center.se/en/information-material/not-s/

Runas motorikas un artikulācijas diferencēta pārbaude. Adaptēta latviešu valodā no lietuviešu valodas (B. Trinīte, 2016). Atsauce:  Lietuvas Logopēdu asociācija (2015). Kairienė, D. (Ed.). Bērnu runas un valodas prasmes novērtējums, problēmu identifikācija un diferenciācija. Šauļi.

______________________________________________________________

Bērnu runa un valoda

Runas saprotamības konteksta skala. Intelligibility in Context Scale, ICS (McLeod, Harrison, & McCormack, 2012). Tulkojums latviešu valodā Meļņika, S. F. & Trinīte, B., 2021.

Makartura-Beitas Komunikatīvās attīstības tests, KAT (Vulāne A., Ureka O., Darģis R., Tauriņa A., Zīriņa T., Grama-Simonsena H., 2017). Tests sastāv no rokasgrāmatas, KAT I: vārdi un žesti (8-16 mēneši), KAT II: vārdi un teikumi (17-36 mēneši). STANDARTIZĒTS.

Fonēmu pārbaude 3-6 gadus veciem bērniem.
Latviešu valodas fonēmu tests un vērtēšanas tabulas (Markus D., Ureka O., Čeirane S.)

Krievu valodas fonēmu tests un vērtēšanas tabulas (Ureka O., Kuzina V.) STANDARTIZĒTS

FOCUS-LAT ir instruments, kas novērtē logopēdiskās iedarbības efektivitāti un palīdz izvēlēties bērnam vispiemērotāko terapiju. Tas sniedz informāciju par bērna līdz sešu gadu vecumam komunikācijas prasmēm mājās, pirmsskolas izglītības iestādē un rotaļājoties ar draugiem.
FOCUS autori: Thomas-Stonell, N., Oddson, B., Robertson, B., Walker, J. & Rosenbaum, P. (2012). The FOCUS©: Focus on the Outcomes of Communication Under Six. Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital, Toronto, ON.
FOCUS latviešu valodas adaptācija: B.Trinīte, M. Jakušina, K. Roth, L. Lauze, 2020.
Par FOCUS
Iegādāties FOCUS-LAT

Stostīšanās skrīninga aptauja / Screening List for Stuttering (SLS). Latviešu valodas adaptācija: G. Tomele, 2023

______________________________________________________________

Kognitīvo funkciju traucējumi

Coma Recovery Scale – Revised, CRS-R (Komas remisijas skala). Instruments ir angļu valodā.
Novērtēšanas instrumenta mērķis novērtēt specifiskas atbildes reakcijas pacientiem pēc komas stāvokļos. Instrumentu veido sešas apakšskalas: modrība, dzirdes funkcija, redzes funkcija, orāli motoriskās un runas funkcijas, motoriskās funkcijas, komunikācija. Katrā apakšskalā ir vairāki pēc sarežģītības pakāpes hierarhiski organizēti uzdevumi. Specifisku uzdevumu izpildes kvalitāte ļauj noteikt pacienta aktuālo apziņas stāvokli – veģetaīvais stāvoklis, minimālas apziņas stāvoklis vai minimālas apziņas stāvokļa izejas stadija. Pārbaudes administrēšanas laiks – 15-20 minūtes.

Vadlīnijas un protokols: CRS Syllabus