Balss un runas izpētes laboratorija

2011.gadā Liepājas Universitātes Logopēdijas studiju programmas mācībspēki izveidoja Balss un  runas izpētes laboratoriju. Laboratorijas izveides mērķis bija attīstīt zinātnisko pētniecību logopēdijas jomā un dažādot logopēdijas studentu mācību procesu, apmācot viņus izmantot jaunākās runas un balss traucējumu diagnostikas metodes.

Laboratorijas aprīkojums tika iegādāts par ERAF līdzekļiem. LiepU projekts “Liepājas Universitātes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu vides pieejamību” Nr.2010/0107/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/010″. 2017. gadā laboratorijas aprīkojums tika papildināts ar instrumentāriju telpu akustikas mērījumiem un balss monitorēšanas ierīcēm (ERAF projekts “Atbalsts pēcdoktorantūras pētniecības īstenošanai” Nr.1.1.1.2/16/I/001).

Liepājas Universitātes Balss un runas izpētes laboratorija atrodas Liepājas pilsētas Reģionālajā slimnīcā. Atrašanās vieta nav nejauši izvēlēta. Tā apliecina Liepājas Universitātes un Liepājas Reģionālās slimnīcas ilgstošu un regulāru sadarbību topošo logopēdu sagatavošanā.

Pētniecības virzieni:

 • Profesijas nosacītu balss traucējumu izpēte
 • Skaņu pastiprinošo sistēmu ietekme uz balss slodzi un verbālo instrukciju izpratni skolēniem
 • Balss izmaiņas pacientiem pēc totālas vai daļējas tireoīdektomijas
 • Runas, valodas un komunikācijas traucējumu diagnostikas metožu adaptēšana, standartizācija un validizācija

Balss un runas izpētes laboratorijā ir pieejamas konsultācijas pacientiem ar runas, valodas, komunikācijas un valodas traucējumiem.  Laboratorijas aprīkojums dod iespēju strādāt ar balss funkcijas attīstīšanu, izmantojot vizuālo un akustisko atgriezenisko saiti. Laboratorijā ir pieejams arī dzirdes funkcijas novērtējums ar toņa audiometrijas metodi. Balss skanējums ir cieši saistīts ar telpas akustiskajiem parametriem, tāpēc laboratorija nodrošina arī telpu akustiskos mērījumus.

Laboratorijas vadītāja, Liepājas Universitātes docente, Dr.med. Baiba Trinīte daudzus gadus aktīvi darbojas balss izpētes jomā, ir mācību grāmatas „Balss un tās traucējumi” autore. Stažējoties un iepazinusies ar balss izpētes darbu Beļģijā, Francijā, Itālijā un citās Eiropas valstīs.

Balss un runas izpētes laboratorijas aprīkojums

Computerized Speech Lab (CSL™), Model 4500, KayPENTAX
 • Multi-Dimensional Voice Program (MDVP™)
 • Voice range profile
 • Motor speech profile
 • Sona-Match
 • Real time pitch
 • Real time spectrogram
 • Auditory feedback tools
 • Phonetic and perception simulation programs
 • Disordered voice database
 • Voice games

Elektroglotogrāfs (EGG), KayPENTAX

Multimēdiju izglītības programmas

 • Respiration, phonation and prosody stimulation
 • Applied speech science for dysarthrias
 • Speech articulation: animation of muscle vectors
 • Neuroscience for human communication: from intention to articulation
 • Applied speech science for voice & resonance disorders

Audio interfeiss Scarlett Solo Focusrite

Kondensatora tipa mikrofoni AKG C520

Dinamiskie mikrofoni Shure SM58LC

Diagnostikas audiometrs, Interacoustic  AD226

Dzirdes kabīne

Skaņas spiediena mērītājs XL2, NTi Audio

 • SLM
 • RT60
 • STIPA u.c.

Minirators MR2/MR-PRO, NTi Audio

TalkBox, NTi Audio

Balss dozimetri Vocal Holter Med (VHM), PR.O.VOICE

Akustiskā sistēmas, balss pastiprinātāji PentaClass Runa, CERTES

Mobila elektroencefalogfrāfijas sistēma EEGO SPORT, ANTNEURO

Programmatūra ASA, ANTNEURO