Autisma spektra traucējumi – Eiropas logopēdijas tēma 2019. gadā

Eiropas Logopēdu asociācija (CPLOL) nosaukusi 2019. gada Eiropas logopēdijas tēmu – Autisma spektra traucējumi. Tas nozīmē, ka nākošajā gadā autisma tematika tiks aktualizēta profesionālās asociācijās, izglītībā un sabiedrībā. Logopēdijas programmas studenti aktīvi iesaistījās CPLOL aktivitātēs, lai arī Latvijas vārds izskanētu Continue Reading

Viesprofesore no Turīnas Universitātes

2018./2019. studiju gadu Liepājas Universitātes Logopēdijas programmas studenti uzsāka ar vieslekciju kursa apmeklēšanu. Liepājā  viesojās Turīnas Universitātes (Itālija) viesprofesore Irene Vernero, kura vadīja nodarbības par bērnu valodas attīstību un tās novērtēšanas iespējām. Profesores vizīte tika organizēta Erasmus+ pasniedzēju mobilitātes programmas ietvaros. 

Ziņojumi konferencēs

Par projekta “Skaņu pastiprinošo sistēmu ilgtermiņa ietekme uz skolotāju balss slodzes samazināšanu un verbālo instrukciju izpratnes uzlabošanu skolēniem” (N 1.1.1.2/VIAA/1/16/001 ) gaitu un sasniegtajiem rezultātiem ziņots vairākās starptautiskās konferencēs – Baltijas Logopēdu kongresā 26.-27.04, Šauļos (Lietuva), Eiropas Logopēdu kongresā 10.-12.05., Continue Reading

Sadarbība ar Liepājas skolām

  Liepājas Universitātē kopš 2017.gada oktobra tiek īstenots pēcdoktorantūras pētniecības projekts “Skaņu pastiprinošo sistēmu ilgtermiņa ietekme uz skolotāju balss slodzes samazināšanu un verbālo instrukciju izpratnes uzlabošanu skolēniem” (projekta īstenotāja vadošā pētniece, docente Baiba Trinīte, Dr.med.). Projekta pirmā posmā ir veikta Continue Reading