Sadarbība ar Liepājas skolām

  Liepājas Universitātē kopš 2017.gada oktobra tiek īstenots pēcdoktorantūras pētniecības projekts “Skaņu pastiprinošo sistēmu ilgtermiņa ietekme uz skolotāju balss slodzes samazināšanu un verbālo instrukciju izpratnes uzlabošanu skolēniem” (projekta īstenotāja vadošā pētniece, docente Baiba Trinīte, Dr.med.). Projekta pirmā posmā ir veikta Continue Reading

Noslēgts līgums

Piektdien 29.septembrī tika parakstīts līgums Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/001 starp VIAA un Liepājas Universitāti par pēcdoktorantūras pētniecības atbalstu pētniecības pieteikumam “Skaņu pastiprinošo sistēmu ilgtermiņa ietekme uz skolotāju balss slodzes samazināšanu un verbālo instrukciju izpratnes uzlabošanu skolēniem” , kuru īstenos LiepU PSDF Logopēdijas Continue Reading