Noslēgts līgums

Piektdien 29.septembrī tika parakstīts līgums Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/001 starp VIAA un Liepājas Universitāti par pēcdoktorantūras pētniecības atbalstu pētniecības pieteikumam “Skaņu pastiprinošo sistēmu ilgtermiņa ietekme uz skolotāju balss slodzes samazināšanu un verbālo instrukciju izpratnes uzlabošanu skolēniem” , kuru īstenos LiepU PSDF Logopēdijas centra Runas un balss izpētes laboratorijas vadītāja, docente Dr.med. Baiba Trinīte.
Pētniecības pieteikuma mērķis ir palielināt Liepājas Universitātes zinātnisko kapacitāti. Skaņu pastiprinošo iekārtu izmantošana skolotāju balss traucējumu prevencijā ir jauns, pasaulē maz pētīts virziens balss veselības nodrošināšanā un šī projekta īstenošana veicinās Latvijas zinātnes un ražotāju starptautisko konkurētspēju. Pētniecības pieteikuma zinātniskais mērķis ir izpētīt skaņu pastiprinošo sistēmu ietekmi uz skolotāju balss slodzi un verbālo instrukciju izpratni skolēniem. Skaņu pastiprinošās sistēmas Certes PentaClass prototips, kas ir uzskatāmas par jaunu, inovatīvu tehnoloģiju, pētniecības pieteikuma īstenošanas laikā tiks validēts un iegūtās zināšanas ļaus pabeigt šī produkta izstrādi un pilnveidi. Izvirzītais mērķis paredz zinātniskās institūcijas sadarbību ar uzņēmējiem Certes Penta Class validācijā noteiktās populācijas grupās, kā rezultātā izstrādātā tehnoloģija tiks papildināta ar zinātniskās aprobācijas datiem, kas ļaus noslēgt skaņu pastiprinošās sistemas Certes PentaClass izstrādes ciklu. Certes PentaClass skaņu pastiprinošā sistēma ir unikāls produkts, kura validācija attiecībā uz klases akustisko parametru un signāla-trokšņa attiecību izmaiņām nav noskaidrota un pētījumā iegūtiem datiem varētu būt ne tikai starptautiska zinātniska nozīmība, bet arī reāla ietekme uz Latvijā izstrādātā produkta virzību pasaules tirgū.

Liepājas Universitātei ir  spēcīgas iestrādnes šāda tipa pētījumu organizēšanā. LiepU Runas un balss izpētes laboratorija ir vienīgā Latvijā, kas var veikt šāda tipa pētījumus. Tai ir nozīmīga pieredze skolotāju balss traucējumu epidemioloģijas un ergonomikas izpētē, iegūtie rezultāti aprobēti zinātniskās publikācijās un starptautiskās konferencēs. Pētījuma pieteikuma īstenošanā tiks iesaistīti pētnieki ar nozīmīgu pieredzi akustikas un sabiedrības veselības jomā.

Pētījuma rezultāti tiks skaidroti skolotājiem un citās balss profesiju pārstāvju grupās ar mērķi izglītot klausītājus par balss traucējumu profilakses iespējām, izmantojot skaņu pastiprinošās sistēmas un ievērojot balss ergonomiku. Skolotāju attieksmes maiņa pret savu balss veselību un balss traucējumu incidences un prevalences samazināšanās skolotāju populācijā būtu uzskatāma par galveno indikatoru, kas apliecinātu pētījuma mērķa sasniegšanu un sasniegto rezultātu uzturēšanu un ilgtspēju.

 

Pētniecības projekta kopējās izmaksas EUR 133 806.00 no kurām 85% finansē ERAF

Pētniecības īstenošanas plānotais termiņš 03.10.2017. – 30.09.2020.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *