Praktiskie resursi

Balss traucējumi

Balss traucējumu indekss. STANDARTIZĒTS. Lejuplādēt šeit.

Balss traucējumu indekss (krievu valodas versija). Lejuplādēt šeit.

Vokālo simptomu skala. Lejuplādēt  šeit.

Balss riska faktoru izpētes anketa skolotājiem. STANDARTIZĒTA. Lejuplādēt šeit. 

Videolaringostroboskopijas novērtējuma protokols  

Balss ergonomikas novērtējums darba vietā. Rokasgrāmata un novērtēšanas veidlapas.

Disfāgija

Barošanas rekomendācijas rīšanas traucējumu gadījumos. Lejuplādēt šeit.

Laringektomija

Par laringektomiju no ārsta, vienlaicīgi arī pacienta skatu punkta. Icaks Bruks (Itzhak Brook) The Laryngectomee Guide (angļu un krievu valodās)

Afāzija

Valodas agrīnā novērtējuma tests, VANT (Esame del Linguaggio al letto del malato, ELLM ). Tests izstrādāts Milānas Bikokas Universitātē (Itālija), latviešu valodā adaptēts Liepājas Universitātes Runas un balss izpētes laboratorijā. Izdevējs – Latvijas Logopēdu asociācija, 2019. Tests sastāv no rokasgrāmatas, stimulu attēliem un priekšmetiem un protokola formas. STANDARTIZĒTS.

Bilingvālas afāzijas tests (Bilingual Aphasia Test, BAT). Tests izstrādāts Makgila Universitātes Lingvistikas fakultātē, autors Michel Paradis. Testu latviskojis Kārlis Freibergs. Praktiska informācija par testa lietojumu pieejama https://www.mcgill.ca/linguistics/research/bat#english

Runas motorikas un artikulācijas novērtējums

Ziemeļvalstu orofaciālais tests – skrīnings, NOT-S: protokols, attēli un vadlīnijas. Informācija par testa izstrādi un zinātniskās publikācijas par testa lietojumu bērniem un pieaugušajiem
http://www.mun-h-center.se/en/information-material/not-s/

Runas motorikas un artikulācijas diferencēta pārbaude. Adaptēta latviešu valodā no lietuviešu valodas. Atsauce:  Lietuvas Logopēdu asociācija (2015). Kairienė, D. (Ed.). Bērnu runas un valodas prasmes novērtējums, problēmu identifikācija un diferenciācija. Šauļi.

Bērnu runa un valoda

Makartura-Beitas Komunikatīvās attīstības tests, KAT (Vulāne A., Ureka O., Darģis R., Tauriņa A., Zīriņa T., Grama-Simonsena H., 2017). Tests sastāv no rokasgrāmatas, KAT I: vārdi un žesti (8-16 mēneši), KAT II: vārdi un teikumi (17-36 mēneši). STANDARTIZĒTS. Tests atrodams šeit

Fonēmu pārbaude 3-6 gadus veciem bērniem. Latviešu valodas fonēmu tests un vērtēšanas tabulas (Markus D., Ureka O., Čeirane S.) pieejams šeit. Krievu valodas fonēmu tests un vērtēšanas tabulas (Ureka O., Kuzina V.) pieejams šeit. STANDARTIZĒTS.

Kognitīvo funkciju traucējumi

Coma Recovery Scale – Revised, CRS-R (Komas remisijas skala). Instruments ir angļu valodā.
Novērtēšanas instrumenta mērķis novērtēt specifiskas atbildes reakcijas pacientiem pēc komas stāvokļos. Instrumentu veido sešas apakšskalas: modrība, dzirdes funkcija, redzes funkcija, orāli motoriskās un runas funkcijas, motoriskās funkcijas, komunikācija. Katrā apakšskalā ir vairāki pēc sarežģītības pakāpes hierarhiski organizēti uzdevumi. Specifisku uzdevumu izpildes kvalitāte ļauj noteikt pacienta aktuālo apziņas stāvokli – veģetaīvais stāvoklis, minimālas apziņas stāvoklis vai minimālas apziņas stāvokļa izejas stadija. Pārbaudes administrēšanas laiks – 15-20 minūtes.